in

МОБАЙЛ СИСТЕМС ще проведе информационен ден за представяне на европейски проект

МОБАЙЛ СИСТЕМС сключи договор

През 2016г. МОБАЙЛ СИСТЕМС сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Проектът е насочен към подобряването на функционалността на продукта FileCommander, като чрез закупуване на специализирани софтуери ще бъдат разработени нови функционалности, които до момента приложението файлов мениджър не предлага.

Създадена през 1997 година, МОБАЙЛ СИСТЕМС е изцяло българска компания – пионер в разработването на софтуер и приложения за мобилни устройства. Компанията предлага на своите клиенти изключително широк набор от мобилни апликации, налични за различни мобилни платформи. Приложенията й са инсталирани на повече от 120 млн. устройства на производители като Sony, Amazon Kindle, Nook, Alcatel, Acer, Toshiba, Huawei и Sharp, което я прави световен лидер в предоставянето на офис приложения за смартфони и таблети.

МОБАЙЛ СИСТЕМС реализира и внедрява на пазара редица иновативни по своя характер продукти, които затвърждават водещата й роля на световните пазари, като най-популярни сред потребителите са OfficeSuite (приложение за редактиране на офис документи), FileCommander (приложение за управление на файлове в различни формати) и UBReader (приложение за четене на електронни книги).

Чрез реализирането на проекта се цели да се насърчи конкурентноспособното и устойчиво развитие на МОБАЙЛ СИСТЕМС както на вътрешния, така и на външните пазари. Общата цел на проекта, която ще бъде реализирана чрез изпълнението на заложените в него специфични цели, е да се разшири производствения капацитет на МОБАЙЛ СИСТЕМС и да се затвърди високия експортен потенциал на предприятието в ИКТ сферата чрез инвестиции в нови активи. За постигане на посочените цели, проектът включва изпълнението на дейности за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.001-1260
Договор №: BG16RFOP002-2.001-1260-C01
Наименование на проекта: “Подобряване на конкурентоспособността и производствения капацитет на МОБАЙЛ СИСТЕМС ООД”Дата на сключване на договора: 29.03.2016 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 29.09.2017 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 18 месеца
Място на изпълнение: България, Югозападен район, гр. София
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 2 809 041.00 лв.
Размер на БФП (в лева): 983 164.35 лв.
Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 1 825 876.65 лв.

В рамките на проекта ще се закупят и внедрят:
5бр. специализирани софтуери, необходими за подобряване на производствените процеси и на съществуващите продукти, добавяйки нови функционалности на един от важните за фирмата продукти – мобилното приложение File Commander, както и 1бр. софтуер за виртуализиране на сървърите, чрез който ще бъде въведена виртуална среда на обмен на информация с поне 80% по- голям капацитет в сравнение с наличните физически сървъри в предприятието.

В резултат на реализираните по проекта дейности, компанията ще има възможност както да разшири пазарните си позиции, така и да оптимизира производствените си процеси и да разшири капацитета си по разработване на софтуерните продукти, постигайки по-висока производителност.

МОБАЙЛ СИСТЕМС ще проведе информационен ден за представяне и популяризиране на проекта.

Събитието ще се проведе на 28.08.2017 от 17.00 часа на адрес: гр. София, ул. Данаил Дечев №6.

Поканени за участие са всички партньори, клиенти, сътрудници и медии. Желаещите да участват могат да се свържат с организаторите на телефон +359 89 444 79 35.

Written by androida

Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Loading…

0
Google иска да купи Snapchat

Google има сериозен интерес към Snapchat

Акциите на Apple падат заради iPhone 8